De oprichting

 

Op 11 november 1971 werd in het gelijknamige cafe de C.V. Safari opgericht.

De eerste jubileumgids vermeld; “De gezellige gelagkamer van cafe Safari was de kraamkamer van de nieuwe carnavalsvereniging, met 14 jonge vaders en kastelein Hein Snippe als een trotse peetoom. C.V. Safari is dus de uiteindelijke doopnaam.

Ernst Mengelers was de eerste en enige president gedurende de eerste 11 jaren. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Jan Luckers, Toon van Ham secretaris en Sjaak van Asten als penningmeester.

Vol trots werd de eerste prins geproclameerd in de Safari. Als eerste prins gaat Harry I (van Asten) door het leven. Vanuit deze rol is hij nog steeds betrokken bij D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein en vervuld de taak van “premier van de oad–prinse”.

Inmiddels bestond de vereniging 5 jaren en werd een eerste lustrum gevierd. Onder aanvoering van het nieuwe bestuur met voorzitter Sjir Philips, secretaris Edie Lenzen en penningmeester Sjaak van Asten kreeg deze raad van elf meer en meer een eigen gezicht.

Het lustrumgeschenk bestond uit nieuwe mutsen en “rode” jasjes. Via een extra uitgave van ons Heksenbergs Kerkklokje worden de bewoners van de wijk bericht over de carnavalsactiviteiten. De festiviteiten vinden mede als gevolg van de groeiende belangstelling plaats in Gemeenschapshuis Heksenberg. Op 1 juni 1978 ging de vereniging zich definitief vestigen in lokaal Bergerode van Trees en Sjef Quaedvlieg en veranderde de naam in D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. De dan relatief jonge prinsen Guus Mengelers en John Nuy geven de carnaval op Heksenberg en zeker in een voortreffelijke carnavalstempel Bergerode een bijzondere impuls de basis wordt gelegd voor een fraai jubileumjaar. Het kan dan ook niet anders; Jubileumprins wordt niemand minder dan mede –oprichter Sjaak van Asten. Hij wordt op 9 januari 1982 geproclameerd.

In de jaren 80 is er sprake van een economische teruggang en het lijkt er op dat ook de carnaval op zijn retour is. De carnaval in Heerlen spreekt – volgens menigeen - niemand aan en de activiteiten in het Gemeenschapshuis ondervinden wat tegenslag. De carnaval bij Bergerode blijkt echter niet te overtreffen. Sfeer en gezelligheid troef tot vaak in de volgende ochtend. Ook al ging het toen bestuurlijk niet echt voor de wind D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein slaagde er in die tijd wel in meer draagvlak te krijgen binnen de Heksenbergse gemeenschap, getuige de prinsen uit de diverse verenigingen. 

De herstelende economie en de toenemende “bonte” gezelschappen zorgde in toenemende mate voor een verbeterde sfeer rondom de carnaval. Zo ook op Heksenberg en bij D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Op initiatief van voorzitter Funs van Drongelen neemt het artistiek en carnavalistisch gehalte van Van en Vuur d’r Sjpassseberg toe. Vele plaatselijke bewoners schromen niet om hun optreden. 

Carnaval uitdragen in onze wijk Sjpasseberg tot ver erbuiten. Van een verbeterde samenwerking met de plaatselijke lagere school; de seniorenmiddag op carnavalsvrijdag, de groëte optocht van Ghen Heij. Maar ook de bezoeken aan onze bevriende carnavalsverenigingen in Duitsland, De "bijzondere" carnavalsavond in Wijnandsrade, de Verein is graag van de partij.


Foto: Ton Franssen Fotografie